Tervetuloa Airam mediapankkiin!

Airam-mediapankki on tarkoitettu jälleenmyyjien, kumppaneiden ja lehdistön käyttöön Airam-tuotteiden markkinoinnissa. Mediapankin käyttökieli on englanti.

Rekisteröinti:

Ladataksesi valokuvia, mittakuvia, käyttöohjeita ja tuoteluetteloita sinun tulee rekisteröityä palveluumme Login-välilehdellä. Saatuasi vahvistuksen sähköpostiisi pääset käyttämään palveluamme. Käsittelemme rekisteröintipyyntösi mahdollisimman pian.

Jos sinulla on kirjautumisongelmia vielä vahvistuksen saatuasi, niin kokeile kirjoittaa salasana uudestaan käsin (ei kopioimalla). Näin varmistat että ylimääräisia merkkejä ei tule vahingossa salasanan mukana.

Haku:

Kuvia ja muita dokumentteja voit hakea joko kansioista tai hakutoiminnolla tuotenumeron, tuotenimen tai EAN/GTIN-numeron perusteella.

Massahaku:

Etsi tuotenimellä tai tuotekoodilla kirjoittamalla hakusanat oikean yläkulman hakukentään eroteltuna välilyönnillä. (esim. 4711478 4711951 9410188 …).
Hakiessasi tuotteita GTIN-koodilla, pääset Advanced search -näkymään painamalla suurennuslasia oikeassa yläkulmassa. Avaa sen jälkeen ”Change search parameters”. Syötä GTIN-koodit hakukenttään välilyönnillä eroteltuna (esim. 6435200001344 6435200011824 …). Valitse hakuparametriksi "Mikä tahansa sanoista (TAI)" (englanniksi "Any Word (OR)").

Voit hakea korkeintaan 50 koodia/hakusanaa kerralla. Koriin (Basket) voi ladata kerrallaan korkeintaan 100 tiedostoa.

Kuvan lataus:

Yksittäinen tiedosto: voit ladata klikkaamalla valitsemaasi kuvaa ja valitsemalla "Download" avautuvasta valikosta.
Useampi tiedosto: Voit lisätä kuvat joko suoraan painamalla ”Add to basket” painiketta, itse kuvaa painaessa avautuvasta valikosta, klikkaamalla suurennuslasia avautuvasta valikosta, tai suoraan hakutuloksista.

Lataa lopuksi kuvat "Basket" välilehdellä kuvista valitsemassasi kuvakoossa jpg-tiedostoina (web, medium, print).

> Paluu sivustolle airam.fi.

Välkommen till Airams mediearkiv!

Airams mediearkiv är till för återförsäljare, samarbetspartners och press och är avsedd för marknadsföring av Airams produkter. Mediearkivet fungerar på engelska.

Registrering:

För att ladda ner bilder, ritningar, bruksanvisningar och produktkataloger måste du registrera dig i vår tjänst. Det sker på fliken Login. Du kan börja använda tjänsten så fort du fått en bekräftelse till din e-post. Vi behandlar din registreringsansökan så snart som möjligt. Om du har problem med inloggningen efter det att du mottagit bekräftelsen, prova att skriva in lösenordet på nytt manuellt (kopiera inte). Då kan du vara säker på att inga extra tecken i misstag följer med lösenordet.

Sökning:

Du kan söka efter bilder och andra dokument antingen i mapparna direkt eller genom att använda sökfunktionen. Använd produktnummer, produktnamn eller EAN/GTIN-nummer när du söker.

Massökning:

Sök på produktnamn eller produktkod genom att ange sökorden i sökfältet uppe till höger. Separera produkterna med ett mellanslag (t ex 4711478 4711951 9410188 …). När du vill söka efter produkter med hjälp av deras GTIN-kod, når du Advanced search-vyn genom att klicka på förstoringsglaset i övre högra hörnet. Öppna därefter ”Change search parameters”. Mata in GTIN-koderna i sökfältet, separerade med ett mellanslag (t ex 6435200001344 6435200011824 …). Ange "Vilket som helst av orden (ELLER)" (på engelska "Any Word (OR)") som sökvillkor. Du kan söka på upp till 50 koder/sökord åt gången. Korgen (Basket) rymmer upp till 100 filer.

Bildnedladdning:

Enstaka filer: ladda ner genom att klicka på den valda bilden och välja "Download" i dropdownmenyn.

Flera filer::Lägg till bilderna i korgen med hjälp av knappen ”Add to basket”, antingen via dropdownmenyn som öppnas mär du klickar på bilden, genom att klicka på förstoringsglaset i menyn som öppnas eller direkt i sökträfflistan. Ladda därefter ner bilderna på fliken "Basket" i det bildformat du önskar (web, medium, print).

> Tillbaka till airam.fi.

Welcome to Airam Media Database!

Here we offer Airam media database especially for retailers, partners and press only for Airam product marketing purposes.

Registration:

Registration is required via Login tab. By filling in the registration form you will receive a confirmation to access the database. Your registration is handled as soon as possible.

If you have trouble signing in even after the confirmation, please, type in your password instead of copying it. This is to avoid any additional characters being copied to the password you've defined.

Search:

You can search images and/or documents by following the menu or using the search tool by product number, product name or EAN/GTIN number.

Search with multiple codes:

Type in the search word/code separated by a space (e.g. 4711478 4711951 9410188 …) in the upper right corner.
If you search using GTIN codes open the Advanced search by clicking the magnifying glass icon in the upper right corner and then click the Change search parameters. Type the GTIN codes to the search field separated by a space (e.g. 6435200001344 6435200011824 …). Also select the option ”Any Word (OR)”.

You can search with maximum of 50 codes at the same time. The maximum amount of files in the basket is 100 pcs/ download.

Download:

Single file: click the image you want to download and choose "Download" from the menu.
Several files: You may add an image to the basket by pressing "Add to basket" from the menu which opens by clicking the image. Alternatively you may click the magnifying glass from the menu or you may select the image directly from search results.

Then download the images via "Basket" tab in the jpg format and image size of your choice (web, medium, print).

> To airam.fi web site.